LÂLE

Lâle, Türkçe konuşanların dil, bilim ve günlük hayatta ihtiyaç duyabileceği bazı bilgilere en kolay şekilde ulaşabilmesini sağlamak üzere tasarlanmış ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir yazılımdır.

Sözlük, dizin, metin, ve imgelerin derlenerek sunulabildiği bir ortam oluşturur.

Lâle ile özgün içerikler hazırlanabilir.

Ayrıntılar »»»

13.07.2004 - Yeni sürüm : 2.30
- Ayarlar penceresi eklendi.
- Kullanılabilen yazı tipleri çeşitlendirildi.
- Bilinen hatalar giderildi.
- Aşağıdaki yeteneklere sahip metin düzenleyicisi eklendi :
   Yüklenen metinlerde imleç yardımıyla sözlük tarama
   HTML takılarının silinmesi
   HTML açılımlarının düzeltilmesi ( " : " )
   HTML Türkçe açılımlarının düzeltilmesi ( Ç : Ç )
   Elmek açılımlarının düzeltilmesi ( =C7 : Ç ) (quoted printable)
   UTF-8 Türkçe dizilerinin düzeltilmesi ( Ç : Ç )
   Şifreli okuma yazma ( Blowfish )

10.06.2004 - Harici içerik bağları eklendi.


lale @ sourceforge

SourceForge.net Logo

turkix
lapis
fazla mesai
linux.org.tr
turkcelinux
uludağ
teknotürk

  İÇERİK

TDK : Bilişim Terimleri Sözlüğü, İmla Kılavuzu (Sözcükler Dizini, Kısaltmalar Dizini), Yabancı Kelimelere Karşılıklar

TBD : Bilişim Terimleri Sözlüğü (İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce)

Dil Sözlükleri : İngilizce-Türkçe

Türkiye : Ulusal Metinler, Türkiye Haritası, Türkmence Sözlük

Harici içerik bağları : Almanca-Türkçe Sözlük


  

  YÜKLEME

Windows derlenmişi
Linux derlenmişi
Kaynak kodları
İçerik hazırlama örnekleri

Lale-2.30 Debian paketi : ( yuxel'e teşekkürler... )
lale_2.30-1_i386.deb  

Lale-2.20 Debian paketi : ( yuxel'e teşekkürler... )
lale_2.20-1_i386.deb , (apt için not)  


  

  GÖRÜNÜM     

Uygulama penceresinin yeri ve büyüklüğü istenilen şekilde ayarlanabilir. Ayrıntılar için buraya bakınız.  

  İLETİŞİM     

Hata bildirimi, katkı, görüş ve önerilerinizi eksicik@yahoo.com elmek adresine iletebilirsiniz.


  

  HATIRLATMA

Uygulamanın gösterdiği içeriklerin hakları sahiplerine ait olup bu uygulama ruhsatıyla bağlı değildir.

Lâle yazılımı GNU GPL ruhsatına tâbidir.

Bu uygulamanın kullanımından doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı her türlü sorumluluk, zarar, ziyan kullanıcıya aittir.

Lâle, foxgui, zlib, ve libpng kullanmaktadır.


  

  AYRINTILAR

Genel

Ana penceredeki kullanıcı arayüzü yukarıdan aşağıya sıralanmış üç alandan oluşur:

1. İçerik seçme kutusu
2. Sözcük giriş alanı
3. Gösterim alanı

Sözcük giriş alanına yazılan kelimeler etkin içerikte aranarak, bulunan sonuçlar gösterim alanında gösterilir.

Uygulamanın gelişkin özelliklerine bayrak simgesine tıklandığında çıkan menü yardımıyla erişilebilir.

Yazı tipi, en son yapılan seçimler, pencere yeri ve büyüklüğü gibi bilgiler bir kütüğe kaydedilerek bır sonraki oturum en son bırakıldığı şekilde açılır.

Uygulamaya tümleşik metin düzenleyicisi metinler üzerinde imleç yardımıyla sözlük taramasını mümkün kılar. Düzenleyici ile şifrelenmiş metin yazımı, ve çeşitli metin düzeltmeleri yapılabilir.

İçerik seçme, içerik derleme, ayarlar gibi yetenekler ayrı pencereler halinde sunulmuştur.

Lâle kurulum gerektirmeyen bir uygulamadır.


Ayarlar Penceresi

Lâle çeşitli durumlarda kullanılan üç ayrı yazı tipinin seçilmesine izin verir. Ayarlar penceresinde üst kısımda yer alan üç düğme ile bu yazı tipleri isteğe göre seçilebilir. Uygulama yazı tipi kullanıcı arayüzündeki öğelerin kullandığı yazı tipidir. Değişken ve sabit genişlikli yazı tipleri içerik gösterimi ve metin düzenleme sırasında kullanılır. Her içeriğin sabit ya da değişken yazı tipi kullanması içerik seçme penceresinde ayrı ayrı belirtilebilir.

Lâle içeriklerini belirli bir dizinden okur. Sözkonusu dizin bu penceredeki ilgili düğme yardımıyla değiştirilebilir.

Metin düzenleyicisinin kullandığı sekme genişliği, içerik gösterim alanındaki dikey kaydırma çubuğunun görünürlüğü yine buradan ayarlanmaktadır.

Pencere küçültme işlemi Lâle'yi ekranın sağ alt köşesindeki simgeler alanına ekler. Simge üzerine tek tıklayarak olağan duruma dönülür. Bu özellikle istenirse ayarlardan kapatılabilir. (Yalnızca MS Windows sürümünde bulunmaktadır.)


İçerik Seçme Penceresi

İçerik seçme kutusundaki öğelerin sırası, ve sayısını isteğe göre düzenlemek, sık kullanılmayan içerikleri gizlemek için bu pencere kullanılır.


Özel Düğmeler

- Sekme : Bir sonraki alana geçer.
- F4 : Metin düzenleyicisini açar.
- F9 : Bir önceki içeriği seçer.
- F10 : Bir sonraki içeriği seçer.
- F11 : Diğer pencere büyüklüğüne geçer.
- F12 : Panodaki metni arar.

Sözcük giriş alanındayken ESC düğmesine basıldığında imlecin altındaki harf Türkçe benzeriyle değiştirilir. ( cç gğ sş iıî aâ uüû oö ...)

Sözcük giriş alanındayken aşağı/yukarı ok düğmelerine basıldığında gösterim alanı kaydırılır.


Metin Düzenleyicisi

Uygulamaya tümleşik metin düzenleyicisi bayrak simgesine tıklandığında çıkan menü yardımıyla açılır.

Düzenleyicinin yeteneklerine üst sol kısımda yer alan 'İşlem' menüsünden erişilebilir. Üst sağ kısımda, yüklü olan metnin büyüklüğü ve imlecin o andaki yeri satır/sütun olarak gösterilir.

Çok bilinen kes/kopyala/yapıştır gibi bazı komutlar hem kısayol düğmeleri ile hem de metne sağ tıklandığında çıkan menüyle çalıştırılır.

'... Sözlüğe Bağla' seçenekleri sayesinde metin imleci ve/veya fare imlecinin o an altında bulunan kelime, sözcük giriş alanına kendiliğinden aktarılır. Bu sırada kelimenin sözlükte yer alan en uzun ön kısmı kullanılır. Fare imleci ile arama, metinde seçim yapıldığında etkisiz kalır.

Şifreli çalışma kipi seçildiğinde kütük okuma ve yazma işlemleri şifreli olarak yapılır. Bu sayede hassas bilgiler okunmaz bir şekilde kütükte saklanabilir. ( Bu süreçte şifrenin MD5'i ile Blowfish yöntemi koşturulmaktadır. Kullanılan yöntem iyi bir şifre ile yeterince güvenli olmasına rağmen, tam güvenlik bilgisayardaki tüm yazılım ve donanım katmanlarının güvenliğine bağlıdır. )

Düzenleyici, yüklü olan metinde bazı karakter çevrimlerini yapabilmektedir. Menüdeki komutların yanında ayıraçlar içinde çevrime ilişkin birer örnek verilmiştir.

Çoğu düzenleyicide bulunan satır katlama, yazma koruması, yazı tipi, satır sonu çeşidi gibi özellikler de menü yardımıyla ayarlanabilir.

Metin düzenleyicisi komut satırından da çalıştırılabilir. ( Örnek: lale -metin gpl.txt )


Kişiselleştirme ( *** ileri düzey )

Uygulamanın kullandığı seçimler, Windows sistemlerde 'lale.exe' kütüğünün bulunduğu dizindeki 'lale.ini', diğer sistemlerde kullanıcı dizinindeki '.lale' adlı metin kütüğünde saklanır.

Seçimler kütüğü komut satırından '-sec' takısıyla belirtilebilir. Takıya bitişik olarak kullanılacak kütüğün adı verilmelidir ( -sec/tmp/deneme.txt gibi.)

Lâle içeriğini açılış anında içerik dizininde bulunan '.lal' uzantılı kütüklerden okur. İçerik dizini seçimler kütüğündeki 'icerik_dizini' adlı değer ile belirlenir. Dizin ayıracı olarak '/' kullanılmasına, ve değerin sonunda mutlaka bir '/' bulunmasına dikkat edilmelidir. İçinde boşluk bulunan dizin adlarında değer çift tırnak içinde yazılmalıdır.

Bu iki özellik sayesinde çeşitli içerik dizinleri oluşturulup, farklı seçim kütükleri kullanılabilir.


Komut Satırından İçerik Derleme ( *** ileri düzey )

Yeni bir içerik oluşturup kullanmak için derleme işlemi yapılması gereklidir. Bu işlem kullanıcı arayüzündeki menüden ulaşılan içerik derleme penceresiyle, ya da komut satırından yapılabilir.

Komut satırından yeni içerik oluşturmak için bir başlık kütüğü ve bir bilgi kütüğüne ihtiyaç vardır.

'lale.exe' kütüğü komut satırından '-derle' takısıyla çalıştırılınca, o dizinde bulunan tüm '.bsl' uzantılı başlık kütükleri derlenerek '.lal' uzantılı içerik kütükleri oluşturulur.

Başlık kütüğü altı satırdan oluşan metin biçeminde bir kütüktür :

1. Satır : Bölüm adı
2. Satır : Ait olunan öbek adı
3. Satır : Kaynak gibi yardımcı bilgiler
4. Satır : Düzenlenme tarihi
5. Satır : Tür belirteci
6. Satır : Bilgi kütüğü adı

'Çeşit belirteci' SÖZLÜK, DİZİN, METİN, İMGE kelimelerinden bir tanesi olabilir. Bütün harfleri büyük yazılmalıdır.

'Bilgi kütüğü adı' gerçek içeriğin yer aldığı kütük olup çeşit belirteçlerine göre farklı biçemlerde bulunur.

SÖZLÜK için : Kelime ve anlamların :: işaretiyle ayrıldığı kelimeye göre sıralanmış metin kütüğüdür. Kelime :: işaretinden satır başına kadar olan metne karşılık gelir. Anlam birden fazla satıra yayılabilir.

DİZİN için : Her satırı ayrı bir üye olarak kabul edilen sıralı metin kütüğüdür.

METİN için : Serbest biçemli metin kütüğüdür.

İMGE için : PNG biçeminde bir imge kütüğüdür.

Örnek 1:
-- kütük adı :  lale_hakkinda.bsl --
Lâle Hakkında
Lâle
eksicik
01.03.2003
METİN
lale_hakkinda.txt
-- kütük sonu --

-- kütük:  lale_hakkinda.txt --
Lâle
Lâle
Lâle
-- kütük sonu --
Örnek 2:

-- kütük adı :  adres_defterim.bsl --
Adres Defterim
Benim Bilgilerim
?
01.03.2003
SÖZLÜK
adres_defterim.txt
-- kütük sonu --

-- kütük adı :  adres_defterim.txt --
Mehmet Mehmet::Adres
Tel
Cep
Teoman Teoman::Adres
Tel
Zeki Zeki::Cep
-- kütük sonu --